Ripas flygpost vecka 17

Kammardebatt om Socialtjänst och Folhälsa
I onsdags var det återigen dags att bege sig upp i kammarens talarstol och företräda partiet i två debatter, en om socialtjänstfrågor och en om folkhälsofrågor. Socialtjänsten är bland det viktigaste vi har i samhället. Jag har under mina år som socialnämndsordförande omhändertagit ett drygt 20 personer. Det går det inte många dagar utan att jag undrar hur det har gått för dem. Jag vågar påstå att Sverige ligger i den absoluta framkanten när det gäller att ta hand om det människor med störst behov. Jag är inte så orolig för att vi omhändertager för många utan snarare tvärtom. Framför allt fler barn skulle behöva omhändertagas.
Se anförandet

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Nya beräkningar visar att samhällskostnaden för den påverkbara ohälsan lågt räknat uppgår till 120 miljarder kronor per år. I juni 2009 fattade regeringen beslut om en samlad nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet med strategin är att öka öppenheten om socialtjänstens och vårdens resultat, för att underlätta fria val och styrning och för att driva på kvalitets- och effektivitetsutveckling.
Se anförandet

På besök hos DocMorris nya apotek i Alingsås
2010 var det första helåret med en ny apoteksmarknad i Sverige och det har visat sig bli en succé. Hela 202 nya apotek har öppnats i Sverige, vilket är en ökning med 22 procent på ett år. Till skillnad från vad många tror går det dessutom fler apotek per invånare i Norrbotten jämfört med Stockholm. Apotekstätheten i landet har ökat sedan omregleringen, från 10 000 invånare per apotek till dagens 8 300 invånare per apotek. Även öppettiderna har ökat efter omregleringen. För att ta del av dessa nya företag och avregleringen av apoteksmonopolet kommer jag att kontakta de nya apoteken i min valkrets för att fråga om jag får komma att besöka dem. I tisdags besökte jag DocMorris i Alingsås som blev det första apoteket ut.
Läs mer

Putin skapar kaos i Stockholmstrafiken
I onsdags var det fullt polispådrag i Stockholm då Rysslands premiärminister kom på besök för att träffa kungen och statsministern. Under Vladimir Putins besök i Stockholm undertecknades ett moderniseringspartnerskap om hur Sverige kan bidra till modernisering av Ryssland, främst inom fyra områden: miljö& klimat, god förvaltning & effektiva marknader, innovation & utbildning samt rymdfrågor. Samtidigt beslutades om att bilda ett svensk-ryskt affärsråd, fristående från regeringarna, för att ytterligare förbättra det ekonomiska utbytet.

Allemanshälsan i Skövde och Norra Älvsborgs Länssjukhus
I torsdags och fredags åkte vi i den moderata socialkommittén på kommittéresa till Västsverige för att lära oss mer om sjukvården där. Vårt första besök blev Skövde där vi fick besöka vårdcentralen Allemanshälsan med läkare som både driver och äger verksamheten. Verksamheten startade 2009 på initiativ av läkaren Sina Dashti och är ett bra exempel på ett privat initiativ som framgångsrikt utvecklat servicen och tillgängligheten för patienterna, tack vare vårdvalsreformen. En spännande sak var att patienten först kontakt är med läkaren för att kunna göra en riktig bedömning av problemet. De flesta fick hjälp samma dag.
Läs mer

Efter besökte i Skövde åkte vi sedan vidare till Trollhättan och akutmottagningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus. NÄL stod klart 1988 och var då en sammanslagning av de båda sjukhusen i Trollhättan och Vänersborg. Här arbetar idag cirka 2.900 personer och sjukhuset är en del av NU-sjukvården. Här stötte vi tyvärr inte på samma positiva anda utan fick mest ta del av alla problem man har.

Lerumsloppet
Det var en stor folkfest när 1.400 anmälda till Lerumsloppet sprang. Min tid i år blev 31,14 min mot 1998 då tiden var 29,27 min så 13 år har inte förvärrat resultatet så mycket jag håller mig på en jämn nivå. Det hade varit en riktigt bra tid om jag hade sprungit 10 km men det var 5,1 km. Min ”ursäkt” är att senast jag sprang var just förra året på Lerumsloppet så benhinnor och annat känns ännu.
Läs mer

 Ny scen på Nääs invigs på lördag 7 maj
11.00 lördagen den 7 maj inviger jag Nääsområdets nya scen för teater och musik bakom Mellannääs. Under dagen sjösätts också den elbåt som skall transportera passagerare mellan Floda, Nääs slott och Nääs fabriker. Tredje och avslutande etappen av vandringsleden kring södra Sävelången.
Slöjd och Byggnadsvårds sommarutställning öppnas för säsongen samma dag en vårmässa på Nääs med slöjd, konsthantverk, knivmakeri, mat och byggnadsvård. Närmare 100 utställare visar, berättar och säljer sina hantverk 10-17.
Välkomna på ett besök i riktig Nääsanda!
Läs mer

Henrik Ripa (M) Lerum
Riksdagsledamot

http://HenrikRipa.se
http://www.facebook.com/Ripa.Sweden
http://valfardsblogg.se

Lämna ett svar