Ripas flygpost vecka 14

ANDT-strategin

I onsdags var mitt första tal i talarstolen i riksdagens plenisal. Regeringen föreslår att man ska slå samman och sätta upp ett gemensamt övergripande mål för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken i en sk ANDT-strategi. Eftersom jag brinner för folkhälsa i allmänhet, och tobaksfrågor i synnerhet, så gav jag mig upp i debatten och välkomnade strategin, samtidigt som jag självklart vill gå längre och vill se ett tobaksfritt samhälle.

Se mitt anförande

 

De sju långsiktiga målen är:
1. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska
4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska
5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet
6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt


Solnamodellen – En framgångssaga

På vårt moderata socialkommittémöte i onsdags kom Pehr Granfalk och berättade om hur man arbetar i Solna kommun med arbetsmarknad, näringsliv, välfärd och integration. Det var väldigt inspirerande att höra att man rankats i topp fyra gånger när det gäller företagsklimat, man har en arbetslöshet på 3,8 % (januari 2011) och man har lyckats sänka försörjningsstödet med 12 % sedan 2005 ”trots” att man har landets lägsta kommunskatt (17,12 kr). Det är verkligen ett bevis på att högre skatt inte betyder bättre välfärd. Solna är inte en ”typisk” moderatkommun. 97% bor i flerfamiljshus och en övervägande del är hyresrätter. 31% invandrare att jämföra med Lerums 11%. Pehr berättade mycket spännande idéer och tankar kring deras utbildningsgaranti för ungdomar och hur de lyckas få invandrare i självförsörjning snabbt.

Läs mer

 

Möte med bilindustrin?

Temat på mötet var lastbilar och tunga fordon där utvecklingen går snabbt framåt när det gäller att göra mer miljövänliga fordon men att det stora problemet är alla gamla fordon som står för stora delar av utsläppen. De nya kraven är bra men så länge fordonsflottan inte förnyas snabbare kommer de tunga fordonen fortsätta att släppa ut mycket avgaser.
Det kom en hel del frågor om Saab och hur det går där. Ett tydligt budskap från Saab var att man behöver få in Vladimir Antonovs pengar i Saab för att få bolaget att överleva. Man har ju nya fantastiska bilar på gång så vi får hoppas att man hittar en lösning på det.

Besök i verkligheten

Flera har hört av sig för att få besök i ”verkligheten”, så är du intresserad av att träffa mig för att föra fram dina synpunkter hör gärna av dig.

Henrik.Ripa@Riksdagen.se eller 0705-215621

 

Henrik Ripa (M) Lerum
Riksdagsledamot

http://HenrikRipa.se  

 

Lämna ett svar