Tobaksfritt samhälle

Mitt anförande i Sveriges Riksdag den 30 mars om ANDT strategin.

 18

18 är en viktig siffra

18 dör om dagen

Hade det handlat om flyget hade det stoppats efter ett par dagar

Eller biltrafiken en vecka

Men nu handlar det om rökning

Enligt regeringen är tobaksbruket ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan.

Regeringen har gjort mkt för att minska nyrekryteringen

Ett av etappmålen för tobakspolitiken är att barn och ungdomar som börjar röka eller snusa

före 18 års ålder ska halveras fram t.o.m. 2014.

Men vi måste göra mer!

Jag delar många av motionärernas synpunkter och förslag

Precis som vi skriver i svaret så är tobaken

Ett av våra största folkhälsoproblem

Då bör man göra som i Lerum, där konstaterade vi att miljöfrågan var det viktigast för framtiden

Vi tog fram en Vision ”Lerum Sveriges ledande miljökommun”

Vår Vision måste vara ett Tobaksfritt samhälle

Det handlar inte om de 30 miljarder om året som det kostar samhället

Utan de 6.400 som dör om året bara i Sverige av rökning

Där 28 % av de som drabbas av passivrökning är barn

Lerum var tidigt ute med rökfri arbetstid

Det måste bli en självklarhet på alla arbetsplatser

Rökningens uppgift i skyttegravarna att döva ungdomarna innan de skulle dö i strid kan inte vara aktuellt idag

Självklart måste målet vara ett tobaksfritt samhälle

Finnland är ett föredöme

Nu kan försäljning till minderåriga ge fängelsestraff

Man har förbjudit innehav för minderåriga

I Sverige kommer Lärare till mig och berättar att de står maktlösa

när de se ungdomar röka utanför skolgården

 Vi måste jobba hårdare och priset för cigaretter är för lågt

Vi vet idag att rökning är en klassfråga

Där lågutbildade framför allt kvinnor och invandrare

Är den stora gruppen rökare

Sverige kan vara stolta över det låga antalet rökare

Men vi måste ha en nollvison även här

Rökare har 10 år kortare livslängd i snitt

Men det gäller bara hälften drabbas dvs de som har kortare livslängd dör 20 år tidigare

Har man sett någon nära dö av rökning så är det omöjligt att acceptera att man tillåter

denna vanebildande drog får fortsättas att sälja

Sverige måste åter ta upp kampen för att gå före.

Ett första steg är att förbjuda cigaretter. Sverige kan om vi bara vågar gå före.

Det finns bra motioner här i dag

Jag kommer personligen att verka för det självklara

Ett tobaksfritt samhälle….

Lämna ett svar