Ripas flygpost vecka 12

Regionen på besök i riksdagen

Torsdagen den 17:e mars kom 30 deltagare ifrån min valkrets Västra Götaland Norra på besök till riksdagen. De fick en rundtur i våra fina lokaler, vara med på utfrågningen med statsministern i kammaren, titta på en votering och sedan fick även jag och mina moderata kollegor Mikael Cederbratt och Camilla Waltersson–Grönvall chansen att berätta lite om vårt arbete i riksdagen och i våra respektive utskott. Det var en väldigt givande dag och det är jättebra sätt att lära känna de man arbetar tillsammans med i valkretsen.

Läs mer

Möte med amerikanska ambassadören

Riksdagens Amerikansk-Svenska parlamentariker nätverket har nu fått en nystart. USAs ambassadör Matthew Barzun var på besök hos oss och berättade och diskuterade läget i USA allt från hälso- och sjukvårdsreformen, terrorism, Kyotoavtalet och vapenlagar. Vi pratade även om vilken ambition vi har med nätverket. Det fanns ett stort intresse av att vara med i den amerikanska valrörelsen 2012 för att få idéer och tips till den svenska valrörelsen. En sak som de är duktiga på i USA är att engagera även personer som inte själva har för avsikt att kandidera. I Sverige är de flesta aktiva valarbetarna intresserade av något politiskt uppdrag.

Läs mer

 Libyen

Det är bra att resolutionen från FN:s säkerhetsråd har kommit på plats då den bl.a. ger mandat att med militära medel stoppa attackerna av Gaddafi på Libyens civilbefolkning. Vi hoppas att åtgärderna möjliggör att en politisk process kommer tillstånd som innebär ett nytt Libyen utan Gaddafi. Resolutionen går avsevärt längre än bara den flygförbudszon som främst pratats om i debatten. Resolutionen slår fast att ”medlemsstaterna får tillstånd att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda civila och områden där civila bor och som står under attack i Libyen, inkluderande Benghazi, men utan att ockupera libyskt territorium.” Det internationella samfundet kommer således inte att genomföra någon markinvasions i Libyen. Någon sådan har inte heller varit efterfrågad av vare sig oppositionen i Benghazi eller Arabförbundet. Resolutionen innehåller ett krav på omedelbart eldupphör i alla de interna stridigheterna i landet.

 Datalagring
Förslaget innebär att teleoperatörerna måste under sex månader lagra vissa uppgifter om tele- och datatrafik dock inte innehållet, uppgifter som polisen sedan kan använda vid utredningar av grova brott. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna använde sig av grundlagens regler och drev igenom att förslaget ska vila i ett år. I mars nästa år kan frågan tas upp till ny behandling i justitieutskottet. Sverige är skyldigt att införa reglerna och det fanns en majoritet i form av allianspartierna och Socialdemokraterna för att Sverige ska införa EU-reglerna i svensk lag. EU reglerna var ett förslag ursprungligen från S-regeringen 2006.
Sverige riskerar nu böter från EU för att direktivet inte införs i tid. Praxis är ett engångsbelopp på 5 miljoner euro i böter. Sedan införs ett vite på 45.000 euro per dag som löper till dess att reglerna införts. Det kan betyda 150 miljoner kronor om året men det kan bli dyrare.

Läs mer 

 Ny ledning för socialdemokraterna?
Så kom det till sist ett förslag ifrån den socialdemokratiska valberedningen efter en lång process och mycket hemlighetsmakeri, Håkan Juholt och Carin Jämtin. Man kan tydligt konstatera att valet är ett steg åt vänster för socialdemokraterna. Lars Ohly är glad, men om det kan locka fler väljare återstår att se. Det kommer antagligen att bli tydligare alternativ för väljarna i den politiska debatten framöver. Valet sker den 26 mars på S extra kongress.

På tal om politisk debatt så har väl ingen missat att det kommer att bli omval för landstinget i Västra Götaland och Örebro. Vi håller redan på att förbereda valrörelsen och självklart kommer jag att finnas på plats för att representera Alliansen i Västra Götaland. Den 15 maj är det omval. Jag har för avsikt att åka runt så mycket som möjligt i Västra Götaland fram till valet.

 Med vänlig hälsning

Henrik Ripa (M) Lerum

Riksdagsledamot
http://HenrikRipa.se

http://www.facebook.com/Ripa.Sweden

Lämna ett svar