Ripas flygpost vecka 9

Under vecka 8 var det en så kallad plenifri vecka. Det innebär att det inte är några debatter eller voteringar inplanerade och detta för att vi ledamöter skall vara i våra regioner för att träffa väljare och göra verksamhetsbesök.

 Möte med World Transplant Games 2011
Ett av dessa möten var när jag träffade bland annat Åsa Sandberg, Anders Olsson och Håkan Gäbel på WTG. Veckan före midsommar 2011 står Göteborg värd för de internationella idrottstävlingarna för transplanterade, World Transplant Games, WTG.  2.000 deltagare från 70 länder kommer att tävla i 13 olika grenar och deltagarna är i blandade åldrar, från 6 – 70 år. Tävlingarna påminner om de olympiska spelen i sin utformning men har en viktig skillnad, alla deltagare är transplanterade. Syftet med tävlingarna, förutom att låta deltagarna träffa människor i samma situation, är att synliggöra framgångarna med transplantation och öka tillgången på donerade organ. Missa inte möjligheten att var med på det öppna loppet den 18 juni som en del av invigningen. För de som var med 1995 när VM i frididrott hölls i Göteborg vet vilken folkfest det var.

Läs mer

Deras Facebook sida

 Avslag på min egen IT motion

Systemet med motioner i Sveriges riksdag är intressant. Allt motioner avslås oavsett innehåll. Motionerna kan mer ses som en viljeyttring från ledamöter. För att ändra politiken får man använda andra kanaler. I onsdags fick jag då vara med att avslå min egen motion i kammaren. Motionen handlade om att effektivisera riksdagens IT-användande och minska miljöpåverkan genom färre papper och användandet av t.ex. iPad och liknande IT hjälpmedel. Till min stora glädje framgick av svaret på min motion från i höstas att riksdagen sedan årsskiftet har utsett en grupp som skall prova just iPad som hjälpmedel och att riksdagsledamöterna nu får använda iPhone samt att utskotten har möjlighet att skicka sina kallelser digitalt. Närmare bifall till en motion kan man knappt få.
Läs mer

 Hedersrelaterat våld
Flera nya fall av tragiska hedersmord visar att förtryck och diskriminering av ungdomar och kvinnor fortfarande – efter tio år av otaliga kartläggningar, utredningar och omfattande satsningar mot hedersrelaterat våld – är ett samhällsproblem i dagens Sverige. Den 2 mars hade Riksdagens tvärpolitiska nätverk ett seminarium där frågan om hur hedersrelaterat våld kan förebyggas diskuterades. Det är tyvärr en lång väg att gå innan vi kan närma oss någon typ av nollvision på detta område.

Läs mer

 Ny lag stärker barnens rätt
Enligt barnkonventionen ska alltid barnens bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder där barnet berörs. Sverige var ett av de länder som var tidigt ute och redan 1990 erkände och ratificerade den. Rädda barnen uppskattar idag att vart tionde barn i Sverige bevittnar våld i hemmet. Detta är självklart en alldeles för hög siffra. Lagen om gemensam vårdnad innebär att man som vårdnadshavare tar hand om och ansvarar för barnet och dess välfärd, men denna lag kan också vara ett hinder för barn som lever med två föräldrar som skiljer sig. Nu har regeringen föreslagit i en promemoria att barnet har rätt till vård och stöd även när föräldrarna är oense. Om detta har jag skrivit en debattartikel som syntes i Västra Götaland och i Hallands län under förra veckan.

Läs artikel

 Henrik Ripa (M) Lerum

En kommentar för “Ripas flygpost vecka 9

  1. Ang iPad i riksdagen.
    Det är naturligtvis roligt att det finns ett driv bland våra folkvalda att ta till sig ny teknik för att ta till sig och sprida information. Jättebra initiativ att anpassa / möjliggöra riksdagsarbete mobilt och med nya tag!

    Det jag egentligen vill kommentera är att vad gör man för att få med fler på banan? Så vitt jag kan bedöma så det endast ett fåtal folkvalda som vill och kan använda ny teknik. De flesta är livrädda för teknik och klarar sig undan med ursäkter som ”jag är för gammal”, ”jag klarar mig med papper och penna” och ”jag har inte fått gå kurs på det där…”. Detta är ett mycket större och mer angeläget problem tycker jag. Med tanke på att IT blir en allt större del av demokratiprocessen så tycker jag att våra folkvalda borde uppnå en lägsta nivå i IT-användning och i alla fall ha en grundförståelse i hur internet och sociala medier fungerar. Om det ska ske i kursform så borde den kursen gås om varje år eftersom utvecklingen i området är extremt snabb.

    Med förhoppning om mer IT i demokratin!

Lämna ett svar