Flypost vecka 6

Möte med den västsvenska bänken
I onsdags var det möte med den moderata västsvenska bänken. Det är gruppen där alla moderata riksdagsledamöter från Västra Götaland träffas en gång i månaden för att diskutera gemensamma frågor och aktiviteter i länet. Vår målsättning är att under det kommande året göra gemensamma besök i samtliga valkretsar för att träffa företag, organisationer och verksamheter men också för att genomföra kampanjaktiviteter och möta väljare. 

 Engagerade unga moderater

Det moderata ungdomspartiet MUF växer så det knakar. För fjärde året i rad har man nu ökat siffrorna och nu har man passerat 12.000 medlemmar. Det är det klart största ungdomsförbundet i Sverige och trots att det visade sig i valet att Moderaterna hade svårt att nå ut till ungdomar, så är MUF det betydligt största ungdomspartiet.

Förra veckan var jag och pratade på deras distriktsstämma i Norra Älvsborg om hur vi förnyar moderaterna i kommunerna samt hur det är att vara riksdagsledamot.

Läs mer

 Folkhälsoinstitutet i Östersund

Precis hemkommen från Östersund där socialutskottet har varit på studieresa hos Folkhälsoinstitutet, Mittenuniversitet och Jämtlands läns landsting. Två intressanta dagar med fokus på folkhälsa. Generaldirektör Sarah Wamala berättade om folkhälsoinstitutets tre huvuduppgifter, att vara ett nationellt kunskapscentrum för effektiva metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet samt hälsofarliga varor. Sedan var vi på Mittuniversitet där de pratade om Ungdomars psykiska hälsa och vad kan ett genusperspektiv tillföra? Landstinget berättade om det positiva resultatet av vårdvalet (de kallar det dock Hälsovalet i Jämtland).

Läs mer

 GR överlämnandekonferens
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige – tillsammans har dessa kommuner över 900.000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Många andra regioner har tagit efter vår modell framför allt när det gäller det fria skolvalet som är en stor valfrihets revolution för våra gymnasieungdomar.

Förra veckan lämnade den tidigare styrelsen över till den nya styrelsen, efter 12 år lämnar jag nu GR styrelse ett spännande och intressant uppdrag.

Läs mer

 Göteborgs Operan

Ett annat spännande uppdrag som jag nu lämnar är Göteborgs Operans styrelse. Ett uppdrag som har varit mycket intressant och roligt. Göteborgs Operan har en fantastisk verksamhet där recensionerna har blivit bättre och bättre för varje år och är nu Norra Europas mest spännande Opera hus. Jag kommer även fortsättningsvis att följa Operans repertoar.

s mer

Lämna ett svar