Rökkfritt samhälle

I måndags talade jag på en tobaksdag som Drogförebyggarna i Södra Älvsborg anordnade.
Bakgrunden var bland annat att Ungdomarna i Södra Älvsborg har ökat sitt tobaksbruk igen efter en tid då siffrorna har dalat. Kanske har man varit för trygga kring den dalande statistiken? Nu måste man återigen lyfta tobaksfrågan på dagordningen. Därför arrangerade de en temadag för politiker och strateger i kommunerna inom Södra Älvsborg.
På dagordningen var bland annat ”Kan vi avskaffa tobaken?” som jag pratade om utifrån den utredning om hur lagstiftningen ser ut i övriga delar av världen, som jag bett RUT (Riksdagens utredningstjänst) att ta fram. Där lyfte jag fram Finnland som bland annat är först i världen med att i lag skriva in syftet att inte bara minska, utan få bort allt inhemskt tobaksbruk. Lagen innebär bl a:
Förbud för exponering av tobaksvaror i butiker
Straffbart att köpa ut eller överlåta tobak till minderåriga
Minderåriga förbjuds att inneha tobak det ska inte övervakas av polisen, utan förbudet ska vara ett stöd för handledare i skolor, ungdomsarbete och idrottsföreningar.
Handlare som säljer tobak tillminderåriga ska kunna få fängelse upp till sex månader
Tobaksautomater förbjuds helt från 2015
Bostadsbolag ska kunna förbjuda rökning även på gemensamma utomhusområden.
Rökning på hotell förbjuds helt från 2012.
Sedan 2009 en lag om licensiering av tobakshandeln
Sedan pratade Agneta Alderstig Samordnare för tobaksförebyggande arbete i Göteborgs Stad ”Tobaksfri arbetstid – från ambition till verklighet”, där hon berättade och gav idéer för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet mot en tobaksfri kommun.

Ytterliggare information att hitta på Tobaksfakta.se

Lämna ett svar