Ripas Flygpost vecka 51

Årets bäst julbord hos RIA
Julbordet på julafton är underbart men att få vara med på julbordet hos RIA- Hela Människan är något speciellt och få träffa alla dessa livsöden. Föreningen drivs av kyrkorna i kommunen och bedriver socialt arbete på kristen grund. Syftet är att motivera till ett alkohol- och drogfritt liv genom att bl.a. erbjuda en go’ och varm gemenskap som ett steg åt ett mer fungerande socialt liv.

Läs mer

Invigning av LAN-lokal i Lerum
Måndag den 27  dec 19.00 invigs den första kommunala LAN lokalen på Torpskolan i Lerums Kommun. Kan vi hoppas på att det kommer att gå lika bra som det gjort för våra ungdomar som gått på seglargymnasiet? Kommer vi att ha några av framtidens världsmästare på dataspel? Kommunstyrelsens ordförande Anna-Lena Holberg och jag kommer att hålla i invigningen som kommer att inledas med ett fyrverkeri. Lokalen har gjorts möjlig av Kultur och Fritid samt föreningen SpelPunkten.org

Läs mer

Nyårstalet vid Aspen
På Nyårsafton kommer det att hållas ett fyrverkeri klockan 17.00 tillsammans med det traditionsenliga nyårstalet vid Aspens badstrand. I år har jag fått äran att hålla talet. Alla är varmt välkomna.

Pengar till integration och jämställdhet
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 6 miljarder kronor till utgiftsområdet Integration och jämställdhet för 2011. Utgiftsområdet inkluderar även åtgärder mot diskriminering. Mest pengar inom utgiftsområdet går till kommunersättningar vid flyktingmottagande, drygt 4,5 miljarder.

Läs mer

Pengar till miljö- och naturvård
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om att 5,1 miljarder kronor ska gå till allmän miljö- och naturvård. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora utgiftsområden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Riksdagen har också godkänt miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av statens satsning på hållbara städer. Satsningen har varit otydlig, anser utskottet. Man har visserligen lyckats lyfta fram hållbar stadsutveckling i samhällsdebatten och i myndigheters arbete, men begreppet har inte definierats. Det här har bidragit till att det har blivit otydligt vad satsningen är inriktad på. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen fortsätter att årligen redovisa och bedöma resultaten av de insatser som staten gör för hållbar stadsutveckling.

Läs mer

Rekordlågt stöd för Socialdemokraterna

Veckan avslutades uppåt med en ny opinionsundersökning ifrån DN/Dynovate. Socialdemokraterna sjunker till sin lägsta nivå hittills, 26,7 procent, samtidigt som Moderaterna tar ett stort steg framåt till rekordhöga 36,3 procent. Även Miljöpartiet ökar.

Läs mer

Med årets sista Flygpost vill jag bara önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt år!

Henrik Ripa

P.S. Brukar du inte få mitt veckobrev Flygpost så svara bara på ett mail från mig med ordet Flygpost i rubriken så läggs du upp i sändlistan. D.S.

Lämna ett svar