Ripas flygpost 7 december

Rädda barnen och barnaga

Jag är med i den Tvärpolitiskt Barngruppen i riksdagen, det är två ledamöter från varje parti som är med för att främja barns rättigheter och inflytande. I förra veckan träffade vi Rädda barnen och pratade om barnaga.  Än i dag är det bara 29 länder där man har förbjudit barnaga. I EU är det 11 länder där barnaga är tillåtet! En viktigt uppgift för oss i Sverige måste vara att sprida våra kunskaper och erfarenheter till övriga delar av världen.

Läs mer

BIL Sweden

Förra veckan bjöd riksdagens fordonstillverkargrupp in till en information om fordonsindustrin. Volvo Personvagnars VD Stefan Jacoby, Saab Automobiles VD Jan-Åke Jonsson och ordförande Victor Muller deltog tillsammans med representanter för Scania och AB Volvo. De var tydligt positiva till framtiden men flaggade upp en oro för ländernas olika sätt att försöka gynna sin egen industri. Det negativa i deras föredragning var deras bristande tro på elbilar. De trodde att om 10 år skulle bara 3-5% av fordonsflottan bestå av elbilar och då med stora samhälliga subventioner. Vi får hoppas att deras pessimism inte påverkar deras vilja att satsa på framtidens teknik, för då lär det hamna efter.
Läs mer

Filmcensuren för vuxna avskaffas

Förhandsgranskning av film som är avsedd att visas offentligt för vuxna avskaffas, men åldersgränser för barn under 15 år ska finnas kvar även i fortsättningen. Statens biografbyrå avvecklas och istället inrättas en ny myndighet. Den nya myndighetens uppgift ska bli att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan genom att bland annat överta Medierådets verksamhet. Myndigheten ska också besluta om åldersgränser för barn under 15 år. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2011.

Höjd insättningsgaranti

Den svenska insättningsgarantin höjs till motsvarande 100. 000 euro. Insättningsgaranti är ett av staten garanterat skydd för kundernas insättningar i bland annat banker i händelse av att banken skulle gå i konkurs. Insättningsgarantin täcker idag ersättningar upp till 500 000 kronor. Nu höjs ersättningen till motsvarande 100.000 euro från den 31 december 2010 i syfte att ge spararna ökat skydd.

Skatten på cigaretter blir mindre beroende av priset

Skatten på cigaretter består av dels en fast skatt per cigarett, dels en skatt som är relaterad till priset. Förhållandet mellan de två delarna läggs om den 1 januari 2011, så att styckeskatten höjs medan den prisrelaterade skatten sänks. I fortsättningen ska skatten beräknas utifrån det genomsnittliga detaljhandelspriset på alla cigaretter som säljs i landet. Ändringen påverkar inte den totala skatten på cigaretter, men den gör att den totala skatten blir mindre beroende av priset på cigaretter. Man hoppas komma åt lågpris cigaretterna på detta sätt. Jag tycker att ett första mål måste vara att fördubbla priset på cigaretter för att minska konsumtionen.

Klimatförhandlingar i Cancun

Förväntningarna inför mötet i Cancun var generellt lägre jämfört med förväntningarna inför mötet i Köpenhamn. Miljöminister Andreas Carlgren tror inte att ett bindande avtal kommer att nås. Förhoppningarna är istället att en struktur för fortsatta förhandlingar ska kunna fastslås i Cancun.

De sakfrågor som diskuteras är komplexa och går in i varandra. De flesta av frågorna har varit aktuella ända sedan de första klimatmötena. Naturvårdverket har identifierat ett antal nyckelfrågor i förhandlingarna. Bland annat: Utsläppsminskningars storlek och fördelning.  Anpassningsåtgärder för förändrat klimat, såsom nya odlingsmetoder och hållbara byggtekniker. Tekniköverföring av klimattekniska lösningar från industrialiserade länder till utvecklingsländer.

EU:s stats- och regeringschefer har beslutat att man gemensamt inom unionen ska minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent jämfört med nivån för år 1990. Målet baseras på villkoret att andra industrialiserade länder åtar sig liknande minskningar. Om så inte sker ämnar EU endast minska utsläppen med 20 procent jämfört med år 1990.

Flera länder hotar med att hoppa av Kyoto avtalet så nu står mkt på spel.

Henrik Ripa

Lämna ett svar