Flygpost 16 november

Arbetet i riksdagen

Jag får ofta frågan om jag nu har flyttat till Stockholm. Som riksdagsledamot bor man kvar där man är vald och åker upp på veckorna till Stockholm. En normal arbetsvecka är man måndag och fredag i sin valkrets. I mitt fall innebär det Västra Götaland Norra. Det sträcker sig från Lerum upp till Åmål. På dessa dagar besöker man företag, föreningar och verksamheter och gör studiebesök. Tisdag till torsdag har man möten riksdagen och dess utskott. Då man bara är tre dagar i Sthlm försöker man att få in så mkt som möjligt på dessa dagar och kvällar. Många olika organisationer vill träffa oss för att föra fram sina synpunkter. Ofta känner man sig dock själv lika mycket som en lobbyist när man skall försöka övertyga partigruppen och alliansen om ens egna synpunkter och idéer.

Uthållig kommun

I måndags och tisdags hade Energimyndigheten en stor konferens om Uthållig kommun i Örebro där kommunerna delar med sig av erfarenheter av sitt miljöarbete. Lerums kommun pratade om satsningarna på ett nytt hållbart verksamhetsområde i Jeriko. Själv deltog jag i en paneldebatt om vad som är viktigt för kommunerna framöver i arbetet. Vi fick ett glädjande besked om att regeringen har för avsikt att fortsätta satsa på projektet uthållig kommun. Nu fanns det ett önskemål om att fokusera på de kommuner som har kommit längst för att kunna vara ett föredöme för andra. Vad passar bättre än att Lerum Sveriges ledande miljökommun går i spetsen för det arbetet.

Ny alkohollag

I socialutskottet har vi haft uppe förslaget till nya alkohollag. Man har hållit fast vid folkhälsoperspektivet med en restriktiv alkoholpolitik, men samtidigt modernisera och förenkla bestämmelserna i alkohollagen.
Man skärper bland annat lagen om att man inte får bjuda minderåriga. Detta är extra viktigt då all forskning visar på att om man bjuder barn och ungdomar hemma så börjar de dricka tidigare, dricker mer och har betydligt större risk att fastna i missbruk. Man blir tydligare med att folköl inte får börja säljas innan man har fått tillstånd. Restauranger som säljer kall mat skall nu också kunna få utskänkningstillstånd t.ex. Sushi restauranger. Man skärper reglerna för alkoholreklam. Man skall även utreda förutsättningar för gårdsförsäljning av egen tillverkat vin.

Systembolaget

Utskottet träffade systembolaget som berättade om sitt arbete och lobbade hårt för att man inte skulle tillåta gårdsförsäljning. Inte för att man såg det som något problem för folkhälsan utan för att man tror det kommer att öppna upp för fler undantag och på sikt undergräva monopolets ställning. Vi får väl se vad utredningen kommer fram till.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Fredagen blev det också Stockholm för möte med SKL om hanteringar av ett antal remisser och ärenden.
Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning visar att är Svenskarna nöjda med de välfärdstjänster som kommuner och landsting levererar. Särskilt grundskolan och kommunernas arbete med integration får bättre betyg än tidigare. Kommunerna har bättre betyg än de statliga myndigheterna, något att ta med sig i arbetet här i riksdagen.
Läs mer

Nu är 165 kommuner klara för undersökningen Insikt, en mätning av kommunens företagskontakter. Undersökningen Insikt går ut på att företag som under det senaste året haft kontakt med sin kommun får tycka till i en enkät. 165 kommuner ska delta vilket innebär att ca 40.000 företag kommer att få svara på frågor om kommunens bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet. Lerum var med i undersökningen när den gjordes av Business Region Göteborg, resultat satte igång ett stort positivt förändringsarbete i kommunen.
Läs mer

För jämställdhetsarbete har regeringen beviljat ytterligare 80 miljoner under åren 2011-2013. Sveriges Kommuner och Landsting höll en konferens om arbetet med Hållbar jämställdhet förra veckan.
Syftet är att utveckla arbetssätt i skolan, sjukhuset eller äldreboendet så man inte missgynnar medborgare på grund av deras kön.
Läs mer

 Henrik Ripa

Lämna ett svar