Ripas Flygpost 8 November

Det här är mitt första Flygpost från Sveriges Riksdag. Min ambition är att här spegla arbetet som riksdagsledamot. Jag kommer att ta upp aktuella frågor med fokus på de frågor jag arbetar med inom framför allt Socialutskottet där mina ansvarsområden är Folkhälsa Socialtjänstlagen och Tandvård. Jag kommer även att berätta om arbetet som politisk sakkunnig i Regeringens miljömålsberedning.

Motioner
Som Kommunstyrelse ordförande måste jag erkänna att jag har aldrig tyckt om motioner. Sitter man i majoritet så bör man styra med en tydlig vision, budget och verksamhetsplan. Väljer man att styra verksamheten med motioner ser man inte till helheten och ger inte verksamheten förutsättningar att jobba långsiktigt. I opposition fungerar motioner som ett pressmeddelande om vad man skulle vilja göra om man satt i majoritet.

I Riksdagen avslås de flesta av alla motioner. 2009 bifölls delvis 19 av 8.500 st dvs 0,2 %. Motionerna är mer av ett medialt initiativ för att lyfta frågor som man på sikt hoppas att man skall få stöd för.

För att inordna mig i system har även jag lagt fyra motioner och skrivit under tre ytterligare. Bland ledamöterna finns en oro för att bli uthängd som inte tillräckligt aktiv av media om man inte skriver tillräckligt många motioner. Mina motioner har i första hand Västsvensk anknytning.
Se mina motioner

Utbyggnad av Västra Stambanan på hela sträckan Alingsås – Göteborg (dvs inte i befintlig sträcka utan 2 extra spår i en helt ny dragning) för framför allt godstrafik och X2000. Detta är oerhört viktigt om Göteborgspaketet och Västlänken skall få någon effekt. En tågtunnel under Göteborg utan att lösa kapacitetsbristerna på Västra Stambanan risker att bli verkningslösa.
Läs mer

Utbyggnad av en Tvärförbindelsen mellan E20 och Riksväg 40 via Jeriko det blir extra viktigt när man inför Trängselavgifter i Göteborg, då måste det finnas alternativ för trafiken att åka runt Göteborg.
Läs mer

Renovering av Nääs Slott. Staten har ett ansvar för Nääs slott och August Abrahams stiftelse och underhållet där är kraftigt eftersatt så en prioritering inom anslagen för underhåll av byggnadsminnen i statsbudgeten vore välkommet.
Läs mer

Effektiviserat IT användande i Riksdagen.
Utöver de lokala frågorna för Västsverige kunde jag konstatera redan efter ett par veckor att trots att man har avancerad IT utrustning i riksdagen så använder man inte dess möjligheter. Framför allt kan man minska miljöpåverkan rejält, nu skriver man ut papper och skickar i massor över hela Sverige. Det finns även möjlighet att effektivisera det dagliga arbetet med ny teknik som t.ex. iPhone och iPad.
Läs mer

Paris
Jag har i veckan varit i Paris med Sveriges Kommuner och Landsting och träffat Per Holström på Svenska Ambassaden och blivit informerad om det politiska läget i Frankrike framför allt utifrån deras förändringar i pensionssystemet men även frågan om hanteringen av Romerna.
Vi hade även ett möte med direktör Sandra Ceciarini från CEMR som berättade om deras arbete för kommunerna och regionerna inom EU. Vi diskuterade framför allt Jämställdhets deklarationen som bland annat Lerums Kommuns har skrivit på.

Volvo Environment Prize 2010
Väl hemma i Sverige var jag på Volvos Miljöpris utdelning i Stockholm. Priset gick till Professor Harold A. Mooney för hans arbete med att ändra samhällets fokus från en arts perspektiv till synen på ett eco system. Detta passar extra bra in i år då det är International Year of Biodiversity
http://www.environment-prize.com/

Henrik Ripa

Lämna ett svar