Flygpost den 8 oktober 2010

Kommunfullmäktige torsdag den 14 oktober

Nästa vecka är det mandatperiodens sista Kommunfullmäktige sammanträde. På dagordningen står bland annat nytt Naturvårdsprogram så kom gärna och lyssna eller lyssna efteråt på nätet.

 Trygghetsvandring i Tollered

Kommunen genomför regelbundet trygghetsvandringar för att skapa en trivsammare och tryggare miljö. Kommun, polis och medborgare ser gemensamt över utemiljö, belysning, framkomlighet och trafiksäkerhet i området. Vi diskuterar också känslan av trygghet, vad som fungerar bra och vad som behöver åtgärdas. Nästa vecka på tisdag är det trygghetsvandring i Tollered, vandringen går från Volrath Bergs väg och avslutar på Tollereds Ströms väg. Var med och gör kommunen tryggare genom att delta i vandringen tisdag 12 oktober kl 18.

 Kartläggning nästa steg i miljöarbetet

Nästa vecka sätter vi igång med det miljöarbete som berör alla enheter. Genom att se över inköp, upphandlingar, resor, hur och om vi källsorterar, hur vi engagerar medborgare, organisationer, föreningar och företag i miljöarbetet får vi en helhetsbild att arbeta utifrån. Ett arbete som börjas med att cheferna i nästa vecka går igenom de styrdokument och mål som finns för varje område, en omvärldsbild och en beskrivning av dagsläget. Sedan behövs alla medarbetares hjälp i att se de behov, synpunkter och idéer som finns i våra olika verksamheter för att komma bli miljödiplomerade och ytterligare ett steg mot Vision 2025.

 Gratis rådgivning för alla anställda

Alla går vi igenom utmaningar i livet, både privat och professionellt. Ibland kan man behöva professionellt råd eller stöd utifrån. Du som anställd i kommunen har möjlighet att få gratis rådgivning hos St Lukas. Vid fem tillfällen kan du som månadsanställd få personlig rådgivning av en psykoterapeut, jurist, ekonom eller försäkringsmäklare i både privat- och arbetsrelaterade problem.  I din kontakt med St Lukas kan du vara anonym om du önskar. Samtalsjouren har öppet hela dygnet alla dagar på året. Mer information hittar du på intranätet under personalstöd.

 Kommunhuset får ny entré

Från och med nästa vecka kan kommunhuset på Bagges torg vara något svårforcerat. Då påbörjas nämligen tillgänglighetsanpassningen av entrén. Rampen kommer att flyttas till andra sidan och får en annan utformning än idag. Det innebär även att dörrarna kommer att måsta bytas så att de öppnas åt rätt håll. Den nya entrén beräknas vara klar i mitten av november.

 Flygpost i framtiden

Den kommunala Flygposten kommer fortsätta under oktober, men från och med november är det min efterträdare som skickar veckobrevet. Men för de som vill fortsätta få min Flygpost från Riksdagen och inte anmält det ännu är det bara att svara på detta mail eller maila till mig på henrik@ripa.se med ordet Flygpost i rubriken så läggs du in i min ny sändlista.

 Riksdagsrapport

Från riksdagen kan jag rapportera en spännande vecka där valet av Talman var osäkert ända tills sista rösten var räknad. Talman blev Per Westerberg. Biskopens tal i Storkyrkan inför riksdagens öppnande om alla människors lika värde var väldigt inspirerande. Statsministerns presentation av statsråd innebar inte många förändringar men att vår nya infrastrukturminister har suttit i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse bådar gott för att kommunernas intressen bevakas. Nästa vecka kommer valen till de olika utskotten i riksdagen att ske.

 Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande
Lerum Sveriges ledande miljökommun

Lämna ett svar