Flygpost den 3 september 2010

Torgfester i Gråbo och Floda på lördag!

Det händer som vanligt massor av roliga saker på Livrums torgfester! På lördag är det full fart i både Floda och Gråbo och det är minst sagt späckade program på båda platserna. Det är utställare, underhållning, skoj för barnen, öppet hus och mycket annat. Alla programpunkterna hittar du här!

 Invigning av Floda – Nääs Sjöpromenad

Imorgon lördag invigs första etappen av Floda-Nääs Sjöpromenad. Det börjar med musik Lerum-Surte Symphonic Band 10.30 tal 11 och själva invigningen 11.30 där efter är det tårtkalas på Alluden i Floda. Så missa inte detta.

 Möt kommunen i Gråbo på lördag

Ta chansen att möta personal från Lerums kommun på torget i Gråbo, tillsammans med Livsrums alla aktiviteter, kl 10 – 14.

  • Så komposterar du trädgårdsavfallet!
  • Lämna dina frågor eller synpunkter om Lerums kommun!

 Idag kör jag elbil!

Den här veckan testar hemvården i Lerum en elbil som drivs till 100% av el. Elbilen lånar vi från Gatubolaget i Göteborg och hemvårdens personal är hittills mycket positiv. Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 innebär bland annat att vi vill testa om en elbil skulle kunna vara ett alternativ för framtida transporter och först ut att prova är alltså Sektor vård och omsorg och hemvården i Lerum. Efter det ska Sektor samhällsbyggnad låna bilen ett par dagar och idag är det min tur! Jag ska åka till Vårgårda politikermöte och bland andra träffa Fredrik Reinfelt. Vad kan passa bättre än att kommunstyrelsens ordförande i den blivande ledande miljökommunen kommer med elbil?

 Hedrande! Sakkunnig i den parlamentariska beredningen för miljömålssystemet

Sveriges Kommuner och Landsting har föreslagit mig som en av två sakkunniga i den statliga parlamentariska beredningen för miljömålssystemet. Förutom mig är det sektionschef Ann-Sofie Eriksson vid Sveriges kommuner och landsting, som föreslås. Det är miljödepartementet som utser ledamöter i beredningen. Jag känner mig mycket hedrad!

I utredningsdirektiven står bland annat: “En parlamentariskt sammansatt beredning, biträdd av regeringens utsedda experter och sakkunniga, ska lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Beredningens övergripande uppdrag ska vara att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom av regeringen prioriterade områden. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner samt myndigheter.” Bakgrunden till att jag har blivit föreslagen är bland annat vårt framgångsrika miljöarbete här i Lerums Kommun

Läs om kommitténs utredningsdirektiv här Samt på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/13265/a/149272

 Tygghetsvandring i Lerum på tisdag 7 september

Efter fyra framgångsrika trygghetsvandringar i Floda, Stenkullen, Lerum/ Hulan och Gråbo under 2009 och -10 är det nu dags för centrala Lerum. Under Livsrumsdagarna, närmare bestämt tisdagen den 7/9, är du välkommen att vara med och se över tryggheten tillsammans med kommunen och polisen! Trygghetsvandring är en metod där du som medborgare kan vara med och påverka för att skapa en trivsammare och tryggare närmiljö. Under vandringen tittar vi bland annat på skötseln av utemiljön, underhåll, buskar, belysning, gångvägar och framkomlighet. Vi diskuterar både det som fungerar bra och det som behöver åtgärdas. Samling kl 18. För information och anmälan kontakta Gunilla Henningsson tel 52 16 79 eller via e-post gunilla.henningsson@lerum.se

 Besök från Sydafrika

Den 9 september har jag fått förmånen att hälsa en grupp ifrån Sydafrika (Port Elizabeth) välkomna till Lerums kommun. De ska besöka vår planavdelning och se på aktuella förtätningsarbeten här i kommunen. Tydligen påminner vissa delar i Port Elizabeth om just Lerum och de har därför särskilt önskat att få komma hit.

 Snart dags för Bo&Energidagar igen!

I mitten av nästa vecka börjar förberedelserna på Bagges Torg inför Bo&Energi-utställningen. På torget kommer ett 400 kvm stort tält att byggas upp. Lördagen den 11:e och söndagen den 12:e pågår Bo&Energiutställningen parallellt med Livsrum. På söndagen blir det en stor miljöbilsutställning där alla intresserade kan prova att köra elsportbilen Tesla Roadster och flera andra elbilar. Hela programmet finns på www.lerum/boenergi  

 Simma motströms i Lerum den 8/9

“Simma motströms – att bli en vinnare mot alla odds”, är titeln på Alexandra Pascalidous föredrag under Livsrumsdagarna. Föredraget skulle också kunna kallas “En född förlorares framgångsfinter”. Boka in onsdagkvällen den 8 september kl 18.30-20 för en inspirerande stund på Dergårdsteatern!

Biljetterna kostar 100 kr och bokas genom medborgarkontoret KomIn, tel 52 20 04 eller direkt via webben.

Du hittar alla spännande föredrag under Livsrum här!

 Årets debutant på biblioteket

Fram till den 12 september kan du se utställningen Gabriellas resa på biblioteket i Lerum. Tove Hennix har skapat bilderna till Gabriellas resa (text Elisabeth Hagborg, Vilda/Olika förlag) som redan visats i Tokyo och hon har utsetts till en av årets debutanter av Sven­ska Barnboksinstitutet. Ett samarbete mellan biblioteket och studieförbundet vuxenskolan.

 Semesterresa i vinter?

Till sist ett litet tips. Sedan den 1 augusti gäller en ny lag som heter Katastroflagen.Där framgår bl a att det är den enskildes eget ansvar att i efterhand bekosta resa från utlandet om en katastrof inträffar. Så tänk på att se över din reseförsäkring innan du reser utomlands nästa gång!

Läs mer här:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/6998/a/150007

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/85/71/ad1f270a.pdf

Lämna ett svar