Flygpost den 2 juli 2010

Lerums miljöarbete i topp igen

Tidningen Miljöaktuellt har rankat alla landets 290 kommuner utifrån miljö- och hållbarhetsarbete och Lerum har klättrat från plats 36 förra året till plats 21 i år. Det är ett kvitto på att vi kommit en bit på väg i vår ambition att bli Sveriges ledande miljökommun. 

Läs mer om Miljöaktuellts ranking

 Lerum på plats 15 i Gröna Bilisters ranking

Gröna Bilisters första kommunrankning genomfördes våren 2010 och resultatet släpptes nyligen. Den bygger på en enkät som besvarats av 141 kommuner och ingår som en del i den samlade rankningen som Miljöaktuellt presenterat. Gröna Bilisters 85 frågor speglar hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med miljöanpassad bilism. Lerum kom på plats 15 av 141.

Läs mer om Gröna Bilisters ranking  

 Kommunen har en bra webbplats för företagare

Sveriges Kommuner och Landsting har gått igenom kommunernas webbplatser utifrån ett företagsperspektiv. Resultatet visar att många kommuner har en webbplats med bra information till företagen, men också att det finns en del ganska enkla förbättringar som många kan göra för att ge ännu bättre service. 21 kommuner hamnade i kategorin bästa hemsidorna ur ett företagsperspektiv. Lerum placerade sig i nästa grupp, kommuner med bra hemsidor. Ett glädjande resultat och vi tar till oss de råd rapporten ger och arbetar vidare med vår webb.

Läs rapporten här

 Lokala byggföretag diplomerade i energieffektivt byggande

Som ett led i kommunens arbete att bli Sveriges ledande miljökommun har nyckelpersoner hos lokala byggföretag utbildats i hur man bygger energieffektivt. Viktiga faktorer för låg energianvändning och därmed låg energikostnad är att skapa en tät konstruktion och isolera mer. Samtidigt gäller det att ha kunskap om och förståelse för ventilation och fukt. Noggrannhet i hela byggprocessen är avgörande för att nå resultat.

Läs om vilka företag som diplomerades

 Miljön i lokalen Häggen

Den 24 juni hade Lerums Tidning en artikel om den förorenade marken under huset Häggen på gymnasieområdet i Lerum. Kommunens fastighetsenhet vill förtydliga några saker som togs upp i artikeln.

Den kemtvätt som tidigare fanns på platsen har lämnat efter sig perkloretylen (PCE) i marken. En sanering för tio år sedan fick bort stora mängder av ämnet, men mer finns kvar. Perkloretylen är cancerframkallande och olika åtgärder har vidtagits för att skydda elever och personal från ämnet. Ett par gånger per år mäts luften i byggnaden och mätningarna visar att gränsvärdena följs. Det finns alltså ingen risk för den som finns i byggnaden när fläktarna är i gång. Det finns heller ingen risk för den som vistas utomhus i området.

Läs mer om miljön i Häggen

 Kommunens flaggning vid kronprinsessans bröllop

Lerums tidning har uppmärksammat att kommunen inte flaggade vid kronprinsessans bröllop den 19 juni. Det är förstås beklagligt att flaggorna på Bagges torg inte var hissade som de skulle den dagen! Det var beställt flaggning av den entreprenör som sköter flaggningen på helgdagar när ordinarie personal är ledig. Av någon anledning har de inte skött uppdraget, och kommunen kommer att kräva entreprenören på en förklaring.

 Almedalen

Nästa vecka bär det av till Almedalen på Gotland för att delta i den politiska debatten och gå på ett antal spännande seminarium. Både för Sveriges Kommuner och Landsting och Kommuninvest räkning

Lämna ett svar