Lerums miljöarbete i topp igen

Alla Sveriges kommuner miljörankade – Lerum på plats 21 i Sverige

 Det är tidningen Miljöaktuellt som idag publicerar en omfattande rankning av alla Sveriges kommuner utifrån deras miljö- och hållbarhetsarbete.

– Plats 21 i årets ranking ger oss ett kvitto på att vi har kommit en liten bit till på vår resa för att nå visionen “Sveriges Ledande miljökommun”. Förra året hamnade Lerum på plats 36, säger Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande

Rankningen har tagits fram med hjälp av ledande experter på kommunalt miljöarbete och är en sammanställning av flera oberoende rankningar (bland annat Naturskyddsföreningens klimatindex från början av juni i år, där Lerum hamnade på plats 15) och tidningens egen stora undersökning som mäter aktiviteter i de svenska kommunerna. Alltifrån klimatarbete, naturvård och utbildning av småföretagare till andel ekologisk mat i storkök har poängsatts.

– Syftet är att mäta och jämföra de svenska kommunernas arbete mot hållbar utveckling. Genom att jämföra och ranka dem så lyfter vi upp goda exempel och föregångare, men driver också på dem som inte kommit så långt, säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt.

Rankingen visar att stora kommuner i tätbefolkade områden har kommit längre med miljöarbetet än små kommuner i glesbygdsområden. Men undantagen är många och det är vanligt att det skiljer sig mycket mellan kommuner i samma närområde.

– Jag skulle personligen vara skeptisk till att bosätta mig i en kommun som kommer långt ner på rankningen. För arbetet med hållbar utveckling hänger samman med ett samhälles attraktionskraft och långsiktiga konkurrenskraft; ur ett socioekonomiskt och näringslivsekonomisk perspektiv, säger Mikael Salo.

Resultatet för samtliga svenska 290 kommuner i Miljöaktuellts kommunrankning 2010 hittar du via den här länken  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.329754/hela-listan-sveriges-alla-kommuner-miljorankade   

Lerum på 15:e plats i Gröna Bilisters rankning
Gröna Bilisters första kommunrankning genomfördes våren 2010 och släpptes den 22 juni. Den bygger på en enkät som besvarats av 141 kommuner och ingår som en del i den samlade rankningen som Miljöaktuellt presenterar idag. Gröna Bilisters 85 frågor speglar hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med en miljöanpassad bilism. Lerum kom där på plats 15 av 141.
Läs mer på www.gronabilister.se/ kommunrankning-2010 

Lämna ett svar