Lerum skriver under jämställdhetsdeklaration

 

Lerums kommun har skrivit under den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Genom sin närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag. 

Jämställdhetsdeklarationen är upprättad av CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Genom att underteckna ansluter man sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig att förverkliga dem. Dessutom finns 30 artiklar som fungerar som stöd för hur man går från ord till handling. Undertecknandet är frivilligt och varje kommun, landsting eller region har rätt att göra en självständig bedömning av vilken eller vilka frågor i deklarationen man vill fokusera på.

 När man undertecknat deklarationen ska en handlingsplan för jämställdhet arbetas fram och nödvändiga resurser för att handlingsplanen genomförs ska tillsättas. Ett undertecknande möjliggör också erfarenhetsutbyte och att jämföra sig med andra kommuner, landsting och regioner – både nationellt och internationellt.

 – Lerums kommun jobbar aktivt med att vara en jämställd arbetsplats. För oss är det en självklarhet att skriva under och att ha med jämställdhetsperspektivet i alla delar av vårt arbete, säger Henrik Ripa, kommunstyrelsens ordförande, Lerums kommun. Lerum var även tidigt ute med särskilda satsningar på jämställda löner 3 extra miljoner årligen.

 Syftet med deklarationen är att diskrimineringslagstiftningen följs och att principer i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Deklarationen belyser:

 • kommuners och regioners politiska och beslutsfattande roll
 • utbud av service och tjänster såsom socialtjänst, vård och omsorg och utbildning
 • arbetsgivarroll och personalpolitik
 • ekonomisk verksamhet
 • upphandling av varor och tjänster
 • könsrelaterat våld och människohandel
 • samhällsplanering och hållbar utveckling, exempelvis miljö,
  infrastruktur och kollektivtrafik

Deklarationen är utformad för att oavsett verksamhetsområde fungera som en vardagschecklista vid:

 • beslutsfattande och konsekvensanalys av beslut
 • planering och beredning
 • det praktiska genomförandet
 • uppföljning och utvärdering av genomförandet
 • förändringsprocesser

En kommentar för “Lerum skriver under jämställdhetsdeklaration

 1. Hej Henrik! Fantastiskt att det finns ett sådant avtal, det visste inte jag. Har ni i er kommun någon som ansvarar för jämställdhetsarbetet dvs så att alla får den kunskap de behöver för att kunna leva upp till denna deklaration? Hur gör ni för att öka kunskaperna hos personal inom verksamheterna? Hur arbetar ni med politiker utbildning i hållbar jämställdhet?
  Vore kul om du ville berätta lite.

  Mvh
  Alexandra

Lämna ett svar