Satsning på Förskola och Skola i alliansens budget

I budgeten från alliansen i Lerums Kommun väljer vi att använda 100 % av skatteintäkterna mot normalt 98 % detta för att kunna satsa på att minska barn grupperna med ett barn per avdelning samt att små barnsavdelningarna skall ha max 12 heltidsbarn. Utöver det satsas 10 milj. på fortbildning av pedagogisk personal samt ledarna och på att utveckla arbetssättet i skolan bland annat med genom entreprenöriellt lärande. Läs hela budgeten på kommunens hemsida.
http://www.lerum.se/Startsida/Viktiga-nyheter/Alliansens-budgetforslag/

Lämna ett svar