Hela kommunen ska miljödiplomeras

Idag är delar av kommunens verksamhet miljödiplomerade men processen för att få hela verksamheten miljödiplomerad har startat. Målet är att vi ska vara klara till årsskiftet 2011/2012. Belsutet går i linje med vår vision om att bli Sveriges ledande miljökommun. I dagsläget finns det ingen kommun som är miljödiplomerad i sin helhet.  

Läs mer om miljödiplomering

Lämna ett svar