Större skattehöjningar för kvinnor än för män med (s)

Jobbskatteavdraget ger högst skattereduktion procentuellt sett till de med låga inkomster. Eftersom kvinnor har lägre löner i genomsnitt än män gynnas kvinnor mer av jobbskatteavdraget än vad män gör.

Det innebär att kvinnor skulle drabbas hårdare än män av oppositionens skattehöjningar på arbete.

 

Orättvisa är att låta kvinnor betala större skattehöjningar än män.  

Lämna ett svar