Störst skattehöjningar för låginkomstagarna med (s)

Partierna i vänsterexperimentet är eniga om att ta bort det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Det innebär att låginkomsttagare kommer att få störst skattehöjningar som andel av sin bruttolön.

Fjärde steget av jobbskatteavdraget innebär cirka 3 000 kronor extra om året för en låg- och medelinkomsttagare. Det är cirka tre månaders förskoleavgift, nästan en månadshyra för en mindre lägenhet eller en flygbiljett till Mallorca.

Alliansregeringens jobbskatteavdrag är inte bara konstruerat så att högst skattereduktion går till de med lägst inkomster. Jobbskatteavdraget tar även hänsyn till den kommunala skatten. En låginkomsttagare i en högskattekommun får allra störst jobbskatteavdrag medan en höginkomsttagare i en lågskattekommun får allra lägst jobbskatteavdrag.

Det innebär att oppositionens skattehöjning inte bara skulle slå hårdast mot låginkomsttagare. Allra hårdast beskattade skulle låginkomsttagare i högskattekommuner bli.

Det är orättvist att låta låginkomsttagarna få betala de största skattehöjningarna.

 

 

Lämna ett svar