Större skillnader mellan unga och äldre på arbetsmarknaden med (s)

I den internationella finanskrisens spår har unga i Sverige blivit särskilt drabbade. Den som nyss har lämnat skolan kan ha svårt att hävda sig i konkurrensen med personer som har längre erfarenhet inom ett yrke.

För att hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden har alliansregeringen gjort en rad riktade insatser. Under mandatperioden har även arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år halverats från 31,42 % till 15,49 %. Det innebär att det blivit väsentligt billigare för arbetsgivare i både näringsliv och välfärden att anställa unga.

S, V och MP går gemensamt till val på att riva upp reformen och göra det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar och unga vuxna.

Så stora skattehöjningar skulle medföra högre trösklar in på arbetsmarknaden för unga under 26 år. Resultatet skulle bli än högre arbetslöshet och utanförskap.

Det är orättvist att försämra möjligheterna för människor under 26 år att få ett arbete. Följden skulle bli ett Sverige där färre unga får möjlighet att lyckas i livet och ökade skillnader mellan ungdomar och äldre.

 

 

 

Lämna ett svar