Förlorade jobb och osäkra anställningsvillkor med (s)

Avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) har medfört att svarta jobb blivit vita. Hemservicebranschen utvecklas snabbt och kan bli en viktig del i den tjänstesektor där många av framtidens arbetstillfällen kommer att finnas. RUT- avdraget har medfört att tusentals människor som tidigare stod utanför nu får anställningstrygghet, pensionsgrundande inkomst och legala kontaktytor på arbetsmarknaden.

Även avdraget för husarbete (ROT) har gjort svarta jobb vita och cirka 15.000 arbetstillfällen har vuxit fram tack vare reformen. Minskad konkurrens från svartarbete inom byggbranschen genom ROT innebär både tryggare villkor för de anställda och en ökad kvalitetsnivå på de arbeten som utförs.

Vänsterpartierna har gett besked om att avskaffa både dessa reformer. Det skulle innebära att många av de nya arbetstillfällen som har skapats försvann. Möjligheterna för vanligt folk att få livspusslet att gå ihop skulle försämras och många av de personer som idag utför tjänsterna skulle tvingas arbeta på en svart arbetsmarknad med osäkra arbetsvillkor.

Det är djupt orättvist att människor som idag arbetar inom växande tjänstesektorer ska tvingas ut på en svart arbetsmarknad med otrygghet och dåliga villkor.

 

Lämna ett svar