Friskola fick nej i Lerums kommun

På kommunstyrelsen idag kom frågan upp om friskolan Fenestras etablering i Lerums kommun. Fullmäktige har ett beslut om att stimulera ökad valfrihet när det gäller skolor. På samma sätt som när kommun bygger en ny skola ville Fenestra ha täckt sina lokalkostnader.

Oppositionens (S), (V) och (mp) nej var väntat. Men tyvärr valde även (fp) och (c) att säga nej till det. Detta gör att Fenestra inte kommer att etablera sig här i dagsläget. Det är oerhört beklagligt då kommunen har en låg andel friskolor.

Lämna ett svar