Alliansen presenterar rapport om rättsväsendet

Idag, onsdagen den 28 april, presenterar Alliansens arbetsgrupp för rättsväsendet sin rapport med förslag för nästa mandatperiod. Den rättspolitiska arbetsgruppen är en av tio arbetsgrupper inom Alliansen.

Alliansregeringens satsning på rättsväsendet har gjort polisen mer synlig i människors vardag. Andelen människor som i den nationella trygghetsundersökningen (NTU) säger sig vara otrygga eller oroliga för att utsättas för brott har också minskat sedan 2006. Vi är beredda att fortsätta arbetet mot brottsligheten. På uppdrag av alliansens partiledare har en arbetsgrupp tagit fram en rapport med förslag om hur vi ska fortsätta arbetet med att skapa ett tryggare Sverige de kommande åren.

Detta är några av förslagen i rapporten:

* För att få kortare väntetider i rättsväsendet vill vi koppla de statliga anslagen till myndigheternas handläggningstakt.

* Ny påföljd – “helgavskiljning” – för lagöverträdare över 15 år.
* Särskilda kommunala nämnder för barn under 15 som begår brott.
* Slumpvisa, frivilliga drogtester i skolorna vid behov.
* Möjlighet för polisen att publicera bilder på misstänkta brottslingar för att få in tips.
* En förstärkt Riksmordkommission för svårlösta spaningsmord.
* Möjlighet att avkunna domar även när den åtalade inte infinner sig i rätten.
* Hårdare straff för sexualbrott, snatterier och när bilder av sexuell natur sprids utan medgivande.
Hela rapporten

Lämna ett svar