Mindre barngrupper i Lerum kräver fler förskolor

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att bygga ut Hästhagens förskola och bygga helt nya förskolor på Berghultsskolan och undersöka behovet av att bygga en i Norra Hallsås. Dessutom vill vi bygga en ny förskola i Stenkullen och sedan länge har en förskola i Nyebroparken varit planerad men på grund av att planen inte har blivit klar har den inte kunnats bygga.

Lämna ett svar