Mindre barngrupper i Lerums kommun

Valborg vid Aspen i Lerum

Roligt att Lerum blev omnämt i inledningsanförandet på Kommunala Rikskonferensen av Charlotte Nordström som en kommun som sastar på barnen. Bakgrunden är vårt besult om att småbarngrupperna skall var 12 heltidsbarn (1-2 år) och 17 barn i de älder grupperna (3-5 år) i Lerums Kommun.

Lämna ett svar