Vårpropositionen

Det är med stor glädje vi kan konstatera att regeringen lägger fram en Vårproposition med satstningar på de pensionärerna men också barnfamiljerna.

Sveriges väg ur krisen

Regeringen stakar ut Sveriges väg ur krisen genom att vårda återhämtningen, förstärka sysselsättningspolitiken och värna de offentliga finanserna. Totalt satsar regeringen 4,9 miljarder kronor till under 2010, bland annat för att se till att de grupper som drabbats hårdast av krisen inte halkar efter

Lämna ett svar