Min Politik

Viktiga frågor

I  40 år har Lerum haft borgerligt styre. En förmån som givit oss möjlighet att arbeta långsiktigt och gjort Lerum till en av Sveriges mest attraktiva kommuner. Det är inte politikernas sak att styra över dig och ditt liv. Vi vill istället skapa en trygg grund för att du själv ska kunna ta ansvar för din tillvaro och forma den efter din vilja och dina ideal.

Moderaterna sätter familjen, individen och din möjlighet att välja i centrum. Socialdemokraterna fokuserar på bidragssystemen. Du väljer.

En röst på oss är en röst på dina idéer.

Här kan du också läsa de motioner jag har skrivit till riksdagen.
Motioner 2011/12
Motioner 2010/11

Kommentera